Dzisiaj jest czwartek, 24 września 2020r.
Za moim oknem temperatura 14,63°C

"Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda..."
W. Brabrook
Isostat elektroniczny

Isostat elektroniczny

[sierpień 2000]

Układ jest elektronicznym odpowiednikiem isostatów. Został zaprojektowany i wykonany do Szkoły Konstruktorów (zadanie 53) - cyklicznego konkursu prowadzonego na łamach miesięcznika Elektronika dla Wszystkich. Zajął tam I miejsce (publikacja w numerze EdW 11/2000).

Działanie mechanicznego isostatu polega na tym, że naciśnięcie jednego przycisku powoduje jego zatrzaśnięcie i wyłączenie pozostałych. Jednak konstrukcja tych przełączników umożliwia także dodatkowe tryby pracy. Możliwe jest również wciśnięcie i zatrzaśnięcie dwóch lub więcej przełączników jednocześnie oraz wyciśnięcie wszystkich przełączników poprzez niepełne naciśnięcie jednego z nich.

Zostało to uwzględnione przy projektowaniu tego układu. Dodatkowo układ został zaprojektowany jako konstrukcja modułowa, dzięki czemu możliwe jest bardzo proste łączenie kilku takich układów ze sobą. Gabaryty płytki i całego układu są zbliżone do jego mechanicznego odpowiednika.

Elektroniczny isostat realizuje następujące funkcje:

  • naciśnięcie jednego z przycisków zatrzaskuje odpowiednie wyjście i wyłącza pozostałe,
  • możliwe jest jednoczesne zatrzaśnięcie dwóch (lub więcej) wyjść poprzez jednoczesne naciśnięcie odpowiadających im przycisków,
  • możliwe jest wyłączenie wszystkich wyjść poprzez krótkie naciśnięcie któregoś z przycisków,
  • fakt naciśnięcia przycisku sygnalizowany jest krótkim sygnałem akustycznym,
  • stan wyjść sygnalizowany jest diodami LED,
  • konstrukcja modułowa układu pozwala w bardzo prosty sposób rozbudować zestaw przełączników łącząc ze sobą kolejne moduły,
  • moduł elektronicznych isostatów może być zasilany napięciami od 3V do 15V (cały zakres dla układów serii CMOS 4000).
© 2oo2-2o1o